Wholesale Fleet Guide 2022 | Avis Car Rental

Wholesale Fleet Guide 2022

A - Sub Compact Hatch (EDAR)
C - Compact Hatch (CCAR)
D - Intermediate Sedan (IDAR)
E - Full Size Sedan (FDAR)
G - Compact SUV (CFAV)
P - Intermediate SUV (IFAR)
F - Full Size SUV (FFAR)
W - Premium AWD (PFAR)
V - Premium Van (PVAR)
Logo
Wholesale Guide